Sertifikacija

Printing services1 1460124585

U cilju kontinuiranog poboljšanja servisa i usluga,  kompanija NEWPRESS d.o.o.  je početkom 2016 godine sprovela Integrisani sistem menadžmenta (IMS) koji prati određene standarde za delatnosti razvoja i proizvodnje u oblasti grafičke pripreme, grafičkog dizajna, štampe i dorade.

Implementirani standardi: U februaru mesecu 2018. izvršena je uspešna interna provera implementiranih sertifikata i prelazak na Standarde 2015.

SRPS ISO 9001:2015 – sistem upravljanja kvalitetom

SRPS ISO 14001:2015 – sistem upravljanja zaštitom životne sredine

SRPS OHSAS 18001:2008 – sistem upravljanja zdravljem i bezbednošću na radu

Ovakav način rada nam omogućuje da konstantno težimo ka poboljšavanju kvalitet naših proizvoda, usluga i procesa rada, kao i da doprinesemo zaštiti životne sredine,  zdravlja i bezbednosti zaposlenih u našoj kompaniji. Takođe vodimo računa o zaštiti svih drugih integrisanih strana.