Publikacije

Book 1391714024

Knjižni program poštuje sve principe i umetnost koju krije zanat tipografije. Osnovna namena svakog programa za grafičko oblikovanje stranica je slaganje slova i reči u redove, pasuse u stupce do preloma teksta. Ovaj posao krije mnoge finese koje su postepeno prikupljane kao tajne tipografskog zanata. Pet vekova posle Gutenberga, softverski alati proizvode čudesan spoj tradicionalnog i modernog, tačku u kojoj se spajaju klasična i digitalna tipografija.