Proizvodi

Proizvodi 1391709702

Plodovi našeg preciznog i timskog rada se danas ogledaju kroz široku paletu štampanih proizvoda na koje je kompanija NEWPRESS posebno ponosna. Jedan od njih je i časopis "Smederevski Magazin" čiji je NEWPRESS pokretač, osnivač i izdavač od septembra 2008. godine.

Reklamne publikacije, knjižni i sezonski programi, kao i sav ostali štampani materijal su proizvodi koje možemo da ponudimo našoj klijenteli, ali i više od toga.

Pravi izazvoz za nas danas predstavlja realizacija i izrada Vaših jedinstvenih idejnih ostvarenja koja odstupaju od standardnih normi i formata. 

 « Od ideje do realizacije Vašeg jedinstvenog reklamnog materijala… »