Ostali program

Casopisi 1391714960

Realizacija određenih štampanih publikacija su pravi izazov. Kako bi smo kreirali harmoniju, u određenim situacijama smo prinuđeni da žongliramo oko izbora forme za sečenje, akrilnog laka, plastifikacije, bigovanja, numeracije... Kroz tehniku realizacije štampanog materijala možemo otkriti mnogobrojne mogućnosti offset štampe. NEWPRESS nudi široku paletu ostalih kreativnih rešenja;