Tehnologija

Slider3 (1) 1391783784

Tehnologija
Izrada jedne porudžbine za štampu zahteva kordinaciju mnogobrojnih sukcesivnih faza proizvodnog ciklusa. U grafičkoj pripremi za štampu, proizvodnja započinje na performansnim Macintosh i PC računarima. Da bi smo konstantno bili u vrhu i uspeli da odgovorimo zahtevima neprekidne evolucije, mi neprestano investiramo u aktualizaciji i nabavci najnovijih grafičkih mašina, softvera i računarske opreme.

Kupovinom i instalacijom druge generacije KODAK MAGNUS 400 CREO 4-page CTP termalnog sistema za osvetljavanje grafičkih ploča direktno sa kompjutera CTP (Computer To Plate), uparenim dvobojnom offset mašinama ROLAND T0B 202XEROX VERSANT 80 PRESS za vrhunsku digitalnu "brzu" štampu, NEWPRESS želi da se približi liderima grafičke industrije, a svojim resursima, kapacitetima, brzom isporukom i kvalitetom štampe svakodnevno osvaja sve veće tržiste, a brojna priznanja svedoče o tome.