Mašinski park

Masina 1391784325

Mašinski park je brižljivo odabran i u mogućnosti je da odgovori na sve zahteve raznolikog štampanog programa, što offset konvencionalnom vrhunsko kvalitetnom štampom, tako i fleksibilnom digitalnom tehnologijom. Kupovinom najmodernijeg sistema za osvetljavanje grafičkih ploča direktno sa komjutera CTP, povećan je kvalitet reprodukcije i znatno ubrzan proces proizvodnje. Oprema za doradu, sačinjena od aktuelnih mašina, može da pruži kompletne usluge u završnoj fazi štampe, koja se pre svega oslanja na iskustvo i manufakturni rad naše knjigoveznice, koji je u ovoj proizvodnoj fazi od velikog značaja za dobar kvalitet.


Pre-press

Offset štampa

Digitalna štampa

 Tampon štampa

Mašine za doradu