Grafički dizajn

Newpress za magazin2

Od Vaše inicijalne ideje uz stručnu podršku i savete naših grafičkih dizajnera, pomoćićemo Vam da realizujete Vaš jedinstveni i originalni promocioni materijal. U nedostatku Vaših ideja naši dizajneri su u mogućnosti da Vam predlože i izrade najbolja idejna rešenja koje u potpunosti odgovaraju Vašem profilu delatnosti ili prema efektu koji želite da postignete na tržištu.

Nudimo Vam izradu: logo-tipa, dizajna reklamnog materijala, razvoja vizuelnog identiteta firme, web prezentaciju, idejna rešenja svih štampanih publikacija – kataloga, brošura, flajera, časopisa, reklame za časopise, bilborda..