Grafička priprema

Priprema 1391704839

NEWPRESS stavlja na raspolaganje svojim klijentima najnovije sisteme Macintosh i PC računara, kao i sve profesionalne grafičke softvere. Kompletan i moderan informativni park pruža usluge skeniranja i arhiviranje fajlova kao i niz sledećih usluga:

- preuzimanje dokumenata sa suporta za prenos
- kompozicija svih vrsta štampane publikacije, od vizit karti do knjiga i kataloga
- skeniranje dokumenata u nivou sive, monohromski ili punom koloru
- obrada slika i fotografija
- konvertovanje dokumenata u format pdf za štampu
- adaptacija dokumenata za kompatibilnost sa softverima korišćenih u grafici
- kreiranje publikacija prema maketama i želji klijenata
- završna priprema dokumenata za izradu filmova (ctf) ili direktno osvetljavanje - ploča ctp (Computer To Plate)
- stavljanje na raspolaganje sva tehnička uputstva i saveta za grafičku pripremu. DTP vodič NEWPRESS.pdf (možete preuzeti ovde)
- arhiviranje dokumenata