Filozofija

Philosophy coursebooks 1391782963

Evolucija
Ovo je zbog čega NEWPRESS može da ponudi svojim klijentima najbolji kvalitet u štampi i uslugama štampe. Mi smo u mogućnosti da kombinujemo najmoderniju tehnologiju štamparskih mašina sa ogromnim iskustvom poznavanja tradicionalne grafičke tehnologije.

 

Produkcija
Mi transformišemo vaše ideje u efikasni promocioni materijal. Direktno pratimo svaku etapu u produkciji i ohrabrujemo naše klijente da nas obiđu u svakom momentu, radi proveravanja kvaliteta i napredka u našem radu.

 

Satisfakcija
Mi težimo ka perfekciji, a satisfakcija naših klijenata je za nas od najveće važnosti. NEWPRESS štamparija prati svaki projekt sa apsolutnom pažnjom o svakom detalju. Težimo da svojim klijentima pružamo konstantno najkvalitenije usluge, a izazov nam je da svakodnevno premašimo sva njihova najviša očekivanja. To je zato što znamo da pažljivo saslušamo svaku Vašu ideju i zamisao.